نام کاربری :    
رمز عبور    :    
ثبت نام
قوانین و مقررات
 


* کاربر محترم ، چنانچه در هنگام خريد و يا استرداد در سايت فروش اينترنتي شرکت کشتیرانی والفجر چندين صفحه از سايت را همزمان باز نماييد ، موجب اشكال در روند خريد و يا استرداد مي گردد ‏، در صورت بروز اين مشكل مسئوليت آن متوجه كاربر است و به تبع آن نام کاربري مسدود خواهد شد. تقاضا مي گردد همزمان در سايت ، فقط يك صفحه را باز نموده تا خريد و يا استرداد با مشكل مواجه نگردد.

*در صورت استفاده از کارت‌هاي بانکي عضو شبکه شتاب ، تاخير در برگشت وجه بليت مسترد شده تابع ضوابط و مقررات ارتباطات بين بانکي است و هيچ گونه مسئوليتي در اين زمينه متوجه شرکت کشتیرانی والفجر نمی باشد.

*کاربر گرامي درصورت کسر وجه از حساب شما و عدم صدور بليت ، امکان صدور بليت در بازه زماني 2 ساعت بعد وجود دارد. لطفا پس از اين زمان پست الکترونيکي و همچنين آخرين خريد هاي انجام شده خود را کنترل نموده و در صورت عدم صدور بليت مجددا اقدام به خريد نمائيد و منتظر برگشت وجه قبلي بمانيد.**
Copyright © Valfajr Shipping. All rights reserved 2011.